Võlateatiste saatmine

Võlahalduse puhul on tegemist äärmiselt olulise protsessiga mis tahes ettevõtte toimimise tagamisel.
Meeldetuletuskirjade saatmine on aga rutiinne ja töömahukas protsess.

Kui ettevõttel on üle 50 äripartneri, võib raamatupidajal võlgnevuste haldamisele kuluda iga kuu kümneid töötunde. See hõlmab järgmist: võlgade kontroll; eri tüüpi meeldetuletuskirjade saatmine; ettevõttesisese võlateabe edastamine, nt teave müügiosakonnale müügimahtude hetkeseisu korrigeerimiseks, teave juhtkonnale õigeaegsete juhtimisotsuste langetamiseks.

Võlateave peab olema usaldusväärne ja laekuma reaalajas. Sel juhul toob ta ettevõttele maksimaalse kasu ja võimaldab tõsta rahakäibe kiirust.

Pakume teile võimalust automatiseerida võlateatiste edastamist nii võlgnikele kui organisatsiooni siseselt. Lahendus sobib kõikidele hoolimata kasutatava majandustarkvarast. Lahendus laiendab mis tahes ERPi võimalusi ega vaja majandustarkvara kallist edasiarendamist.

Lahenduse kasutamine on võimalik tänu andmevahetusplatvormile docura.net.

Kuidas see toimib?

 • ERP-is tuleb iga kliendi kaardile lisada e-kirja aadress, kuhu saadetakse teatis võlgnevuse tekkimise korral;
 • Docura seadistab ERP-ist „Võlaaruande“ vormi kättesaamise, mis hõlmab võlgnike nimekirja ja võla suurust;
 • „Võlaaruanne“ laekub etteantud regulaarsusega teie ERP-ist docura.net platvormile;
 • Iga päev edastatakse võlgnevuste koondaruanne e-posti teel etteantud organistasiooni sisestele saajatele, nt raamatupidajale ja juhatajale;
 • Klientidele saadetakse meeldetuletuskiri automaatselt eelseadistatud tingimuse täitumisel, näiteks juhul, kui maksetähtaeg ületab 5 päeva;
 • Teatisi on võimalik ka hallata, nt juhul, kui raamatupidaja soovib vaadata saadetud teatisi või valida konkreetseid saajaid.

Lahenduse eelised

 • Säästab tööaega tänu tüüptoimingute automatiseerimisele;
 • Õigeaegne teavitamine suurendab rahakäivet;
 • Teabe edastamine reaalajas ettevõtte siseselt – müügimahtude ja maksetähtaja pikenduste haldamine;
 • Lahendus ei sõltu kasutatavast majandustarkvarast;
 • Majandustarkvara funktsioone võib laiendada, kasutades muid Docura lahendusi.

Liitumine

 • Teatage oma liitumissoovist aadressil info@docura.ee;
 • Teiega võetakse ühendust üksikasjade täpsustamiseks ja lepingu sõlmimiseks;
 • Docura seadistab teie majandustarkvara genereeritava aruande vormi ja kättesaamise;
 • Docura häälestab teatiste saatmise loogika;
 • Teatiste saatmise testimine ja käivitamine.

Muude lahendustega kombineerimine

 • Docu-Bank –  pangatoimingute automatiseerimine: pangaväljavõtete kättesaamine ja jaotamine, maksekorralduste vormistamine arvestussüsteemis ja saatmine panka.
 • Saldo võrdlus ja kinnitamine partnerite poolt veebis.