Docu-Bank

pangatoimingute automatiseerimine

Automatiseeritud toimingud: pangaväljavõtete kättesaamine ja jaotamine, maksekorralduste vormistamine arvestussüsteemis ja saatmine panka, meeldetuletuste saatmine võlgnikele.

Docu-Bank

pangatoimingute automatiseerimine

Automatiseeritud toimingud: pangaväljavõtete kättesaamine ja jaotamine, maksekorralduste vormistamine arvestussüsteemis ja saatmine panka, meeldetuletuste saatmine võlgnikele.

Milleks on see vajalik

Ajakulu vähendamine

Tänu Docu-Bank lahendusele muutub debitoorse võlgnevuse käsitsi sulgemine makse laekumise järel täiesti automaatseks. Kuluarvete tasumisel vormistab raamatupidaja maksekorralduse otse arvestussüsteemis ja edastab selle pangale kinnitamiseks.

Maksedistsipliini parandamine

Võlgnikele õigeaegselt saadetud automaatsed meeldetuletused aitavad parandada maksedistsipliini ja kiirendada raharinglust.

Veakindlus

Sisseehitatud seireprotseduur aitab oluliselt vähendada hooletusvigade arvu. Arvestussüsteemi juures on loodud pangaväljavõtete digiarhiiv, mis aitab silmapilkselt leida vajalikku teavet mis tahes tehingu kohta.

Kuidas see toimib

Võimalused

Lahendus võimaldab

 • Saada pangaväljavõtteid otse oma arvestussüsteemi.

 • Saada aruandeid ostja tasutud arvete nimekirjaga.

 • Siduda laekunud makseid automaatselt esitatud arvetega, kustutada debitoorset võlgnevust ja luua vastavaid kandeid.

 • Luua maksekorraldusi otse arvestussüsteemis ja edastata neid panka edasiseks kinnitamiseks.

 • Saata tarnijale aruandeid tasutud kuluarvete nimekirjaga.

 • Säilitada pangaväljavõtteid digiarhiivis seitsme aasta jooksul. Vaadata väljavõtteid otse arvestussüsteemist.

 • Saata ostja tasumata arvete nimekirja nt raamatupidaja e-postile.

 • Saata võlgnikele automaatseid meeldetuletusi maksetähtaja ületanud arvete kohta.

Kuidas liituda

 • Võtke ühendust oma pangaga ja liituge  andmesidekanali paketiga, valides operaatorite nimekirjast Docura. See võimaldab suunata pangaväljavõtteid teie arvestussüsteemi Docura platvormi kaudu.

 • Selleks tuleb lahendus integreerida kliendi arvestussüsteemi. Sel juhul edastatakse äripartnerite e-dokumente automaatselt ühest arvestussüsteemist otse teise.

 • Töö käib kliendi olemasoleva süsteemiga, kasutades juba toimivaid sidekanaleid ja e-dokumentide vorminguid. Kliendi arvestussüsteem ei vaja kallist edasiarendust.

Aitame leida lahendusi, mis vastavad just Sinu vajadustele

Küsi pakkumist