Toetatud projektid

Projekti “E-arve arenduse teostamine” toetati e-arve arendamise toetusmeetme abil.

Projekti kirjeldus. Projekti raames oli tehtud:
1) EL e-arve standardi kasutuselevõtu arendus;
2) ettevõtja digitaalse andmevahetuse liidestuse arendus PEPPOLi andmevahetusvõrgustikuga;
3) digitaalses tarkvaras e-arvete kasutaja kasutajateekonna automatiseerimise arendus;

Projekti eesmärk: Docura, kui EDI operaator, pakub klientidele võimalust vahetada dokumente e-arvete vormingus nii Eestis kui välismaal. Projekti tulemuseks on e-arvete kasutajate arvu kasv ja Docura platvormi kaudu edastavate e-arvete mahu kasv.

Toetuse summa on 15260 eurot.