E-dokumendivahetus Kaup24.ee-ga

Kas müüte kaupu internetipooes Kaup24.ee-ga* või HobbyHall.fi? Võib-olla veebikaupluses Pigu.lt või 220.lv? Nüüd on ERPLY Back Office kasutajatel võimalus saada e-tellimusi nimetatud veebikeskkondadest otse oma ERPLY-sse ja kinnitada neid otse oma majandustarkvaras. See aitab säästa aega, mis kulub sissetulevate dokumentide töötlemisele, ja kiirendada teabe liikumist kaubanduspartnerite vahel. E-dokumendivahetust tagab EDI operaator Docura OÜ.

Kuidas see toimib

 • Veebikauplus vormistab e-tellimuse ja saadab selle välja otse oma süsteemist.
 • EDI operaator saab e-tellimuse kätte ja edastab selle tarnija süsteemi.
 • Tarnija saab e-tellimuse otse ERPLY-sse.
 • Tarnija kinnitab tellimuse otse ERPLY-s.
 • Tarnija võib koostada tellimuse alusel e-arve ja saata selle ostjale otse oma majandustarkvarast.

Kuidas e-dokumendivahetusega liituda
Liitumine eeldab ärilepingu olemasolu veebikauplusega. Teenuste käivitamiseks:

 • Kui te ei ole Docura EDI kasutaja, saatke päring liitumise kohta.
 • Tuginedes juhendile, tehke vastavad seadistused majandustarkvaras.
 • Saage testitellimus majandustarkvarasse, saatke ERPLY-st tellimuse testikinnitus.
 • E-dokumendivahetus on aktiveeritud, nüüd võib hakata vahetama dokumente partneritega.
 • Tehniliste küsimuste tekkimisel pöörduge 24/7 Docura klienditoe poole.

Hinnad 
ERPLY kasutajatele

 • Ühe dokumendi hind on 0,30 € (kuni 300 dokumenti kuus.)
 • Igakuist abonenditasu ei ole.

Kui te kasutate mõnda teist majandustarkvara, siis saatke Docura klienditoele info@docura.ee päring oma EDI nõudmiste kirjeldusega.

*PHH Group-ile kuuluvad kaubamärgid: kaup24.ee, HobbyHall.fi, pigu.lt, 220.lv, Hansapost