E-ARVELDAMISEST EESTIS JA VÄLISMAAL

EDI-operaator Docura arendas välja lahenduse e-arvete saatmiseks ja vastuvõtmiseks läbi PEPPOLi võrgustiku. Nüüd on heavõimalus muuta ostu-ja müügiprotsess tõhusamaks ja vahetada oma partneritega e-arveid nii Eestis kui välismaal.

E-arve: e-arveldamine Eesti partneritega

E-arve on kindla andmestruktuuriga masinloetav arve, mis vastab Eesti e-arve ametlikkule standardile. E-arved on kasutusel enamikus Eesti suurettevõtetes ja avalikus sektoris. E-arveldamiseks sa vajad majandustarkvara ja e-arve operaatorit. Isegi siis kui sinu partner kasutab teist e-arve operaatori teenuseid, jõuab sinu e-arve partnerile.

Selleks, et saata ja vastu võtta e- arveid on vaja arveid on vaja eelnevalt kanalid aktiveerida. Küsi Docuralt kuidas, saadame sulle aktiveerimisjuhendi.

PEPPOL: e-arveldamine Euroopa partneritega

Kas oled mõelnud e-arveldamisele oma välismaa partneritega? PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) on üleeuroopaline elektrooniliste dokumentide vahetamise keskkond. Docura arendas välja lahenduse e-arvete saatmiseks ja vastu võtmiseks läbi PEPPOLi võrgustiku. See  lihtsustab teie e-arveldamist ning võimaldab piiriülest e-arvete vahetamist korraldada lihtsamini.
Selleks, et saata ja vastu võtta arveid läbi PEPPOLi on vaja eelnevalt kanalid aktiveerida. Küsi Docuralt kuidas, saadame sulle aktiveerimisjuhendi.

E-arveldamise majanduslik kasu

Müügiarved e-arvetena
– saad alati kontrollida, kas klient on arve kätte saanud
– kasu vähenenud järelkontrolli vajadusest (võrreldes PDF- ja paberarvetega)
– kasu maksetähtaegade lühinemisest ja raha kiiremas laekumisest

Ostuarved e-arvetena
– kasu ostuarvete meenetlemise kiiruse suurenemisest
– kasu menetlemisprotsessiga seotud tööaja vähenemisest
– kasu ostuarve elektroonilise arhiveerimisega seotu rahalisest ja tööaja kokkuhoiust
– kasu ostuarvete sisestamisel tekkinud vigade vähenemisses
Docura OÜ aitab leida lahendusi, mis vastavad just teie vajadustele. Uurige lähemalt Docura ekspertidelt (info@docura.ee), kuidas alistada e-arvete saatmise ja vastuvõtuga.