Pangatoimingute automatiseerimisest

Open banking mis see on?

Uued trendid pangateenustes, e-kaubanduses ja ärimaailmas tervikuna on saanud võimalikuks tänu ELi makseteenuste direktiivile PSD2 (2018) ja nüüdisaegsetele tehnoloogilistele lahendustele.  Avatud pangandus (Open banking) tähendab, et pangandusteenuseid nagu kontoinfo kuvamine ja maksete algatamine saavad edaspidi lisaks pankadele pakkuda ka teised volitatud teenuseosutajad.

Docu-Bank – pangatoimingute automatiseerimine 

Avatud pangandus võimaldab arendada uusi rakendusi andmevahetuse alal, mis on kasutajale senistest palju mugavad ja kiiremad. Näiteks pakub Docura ettevõtetele automatiseeritud pangalahendust Docu-Bank, mis võimaldab vahetada andmeid peaaegu kõikide Euroopa pankadega. Tegemist on universaalse lahendusega, mida saab rakendada mis tahes kliendi kasutatavas majandustarkvaras. Docu-Bank ühendab kliendi majandustarkvara kõikide Euroopa pankade teenusega.

Docu-Bank võimaldab:

  • Saada pangaväljavõtteid otse majandustarkavasse.
  • Automaatselt siduda pangalaekumisi (sh koondlaekumisi) müügiarvetega ja luua vastavaid kandeid.
  • Automaatselt siduda pangaväljaminekuid ostuarvetega ja luua vastavaid kandeid.
  • Teatiste saatmine.
  • Maksekorralduste automaatne eksport internetipankadesse. Ei ole vaja makseid ühest programmist teise importida, vaid need edastatakse otse panka.
Business automation from Docura

Lisaks Docu-Bank võimaldab säilitada pangaväljavõtteid digiarhiivis seitsme aasta jooksul ja vaadata väljavõtteid otse majandustarkvarast. Saata ostja tasumata arvete nimekirja nt raamatupidaja e-postile ja võlgnikele automaatseid meeldetuletusi maksetähtaja ületanud arvete kohta.

Kasu ettevõtetele

  • Kiirendab protsesse Pangakontodel toimuvate laekumiste ja väljaminekute infot töödeldakse kliendi majandustarkvaras kiiresti. Raamatupidaja teeb makseid ja jälgib kontoliikumisi otse majandustarkvara kaudu.
  • Tagab tõhususe Tänu kiirele infotöötlusele muutub tõhusamaks klientide ja tarnijatele võlgnevuste juhtimine, mis kiirendab ettevõtte rahakäivet. Igapäevaste maksete teostamine otse majandustarkvaras säästab raamatupidaja aega.
  • Usaldusväärne Kasutajal on täielik kontroll ja kindlustunne. Sisseehitatud seiresüsteem aitab oluliselt vähendada hooletusvigade arvu. Pangaväljavõtete digiarhiiv aitab kiirelt leida kogu vajaliku info mis tahes tehingu kohta.

Andmete turvalisus

Tekib küsimus, kui turvaline on selline pangaandmete käitlemine. Avatud pangandus, on sama turvaline kui traditsioonilised e-panga teenused. Kui te usaldate mis tahes e-panga tehinguid, nt raha saatmine oma nutitelefonist, siis pole põhjust kahelda ka avatud panganduse tehnoloogia turvalisuses.

Kuidas Docu-Bank’iga liituda

Kui soovite pidada sammu kaasaegsete äritrendidega, vähendada rutiinse töö osatähtsust ja tõsta äriotsuste analüütilist taset, uurige lähemalt Docura ekspertidelt (info@docura.ee), kuidas automatiseerida pangatehingutega seonduvat tööd.