MasterWay

PIM lahendus, tarkvara kui teenus.

Võimaldab luua ja hallata tootekatalooge, kaupade atribuute, tootevalikut ja andmete avaldamise protsessi erinevates müügikanalites. MasterWay sobib iga valdkonna ja igas suuruses firmadele, mille tooteinfo hulk on suur.

Küsi pakkumist
masterway

Milliseid funktsioone täidab MasterWay?

Andmete ühtne esitamine

MasterWay kaudu võimaldab koguda andmeid paljudest erinevatest allikatest ühe tsentraalse rakenduse abil.

Mitmekanalilisus

Võimaldab kontrollida versioone ja hallata avaldamise reegleid. Võimaldab kiiresti ja turvaliselt edastada vaid seda informatsiooni, mida vajab iga konkreetne müügikanal.

Paindlik andmemudel

Võimaldab töödelda tekste, multimeediat, statistilisi atribuute ning liigitada kaubainfot ja luua sellele struktuuri

Mitmekeelsus

Erinevate keelte võimalus lihtsustab kaubainfo lokaliseerimise protsesse erinevatel turgudel.

pim

Kuidas MasterWay töötab?

Andmete koondamine Kõik andmed kaupade kohta erinevas formaadis koondatakse hajutatud allikatest ühte tsentraalsesse rakendusse. MasterWay võimaldab integreerida igasugust kliendi tarkvara ning selle vahetamiseks ei ole vajadust. Informatsiooni täiendamine Andmete täiendamine detailsete kirjelduste, spetsifikatsioonide, fotode, klientide ülevaadete, juhendite, videote ja muude andmetega. Andmete täielikkuse ja usaldusväärsuse kontroll, duplikaatide kõrvaldamine. Andmete avaldamine Valige ühtsest andmebaasist ainult need andmed, mida iga konkreetne müügivõrgustikus osaleja iga müügikanali jaoks vajab.

Millist tüüpi andmetega MasterWay töötab?

Tehnilised andmed

spetsifikatsioonid, detailsed kirjeldused, koostis, maht, kaal, säilitustingimused ...

Kasutajainfo

juhendid, garantiid, kasutustingimused...

Emotsionaalsed andmed

klientide ülevaated, laiendatud kirjeldus...

Meediainfo

pildid, fotod, video, PDF…

Kellele on vaja MasterWay?

E-kaubanduse spetsialistid

Kvaliteetne ja õigeaegne info toote kohta parandab klienditeeninduse kvaliteeti kõikides müügikanalites ja vähendab tagastuste arvu.

Turundusspetsialistid

Võimaldab turundustiimidel vähendada rutiinse töö osakaalu ja keskenduda kvaliteetse sisu loomisele vastavalt tarbijate ootustele.

Müügispetsialistid

Efektiivse suhtluse tõttu tarbijatega müügipunktides, sotsiaalmeedias ja e-kaubanduses soodustab rakendus müügi kasvu, lühendab uue toote turule toomiseks kuluvat aega ja tootetagastuste arvu ning suurendab konversioonide hulka.

Andmehaldurid

Paraneb tooteinfo hallatavus ja kontroll tarbijate üle, samuti andmete sünkroniseerimine teiste süsteemide ja rakendustega. Versioonide kontroll ja avaldamise reeglite haldamine.

MasterWay kasutamine erinevates valdkondades

Jaekaubandus

Töötatakse paljude tarnijatega, kes esitavad mitmekülgset informatsiooni kaupade kohta ning erinevas formaadis. Selle sektori ettevõtted müüvad sageli oma kaupa erinevate müügikanalite vahendusel nagu müügipunktid, e-poed, marketplaces.

Tootmine

Tootjad edastavad laiendatud informatsiooni oma kaupade kohta jae- ja hulgimüügikanalitele. Nad on huvitatud suhtlemisest otse lõpptarbijatega.

Hulgikaubandus

Töötatakse paljude hankijate ja ostjatega, arvestatakse hankijate kõiki nõudeid ja tellijate eelistusi tooteinfo töötlemisel, koondatakse kogutud andmed ühtsesse formaati.

Meie pakkumine

Meie pakume teile tooteandmete haldamise protsessi automatiseerimist: Exceli tabelite tooteinfoga loomine ja saatmine Eesti jaekettidele, tooteinfo publitseerimine teie veebipoes ja erinevates veebiplatvormides.

MasterWay juurutus

Juurutamise etapp Etapi maht Etapi sisu
Äriprotsesside analüüs15%
 • intervjuud ärivajaduste kaardistamiseks
 • juurutamise strateegilise eesmärgi määramine
 • juurutusplaani koostamine
Demo versioon15%
 • Demo seadistamine võtmetöötajatele
 • intervjuu ja vahetulemuste analüüs
Lisaarendused ja liidestus40%
 • tarkvarade liidestus
 • lisaarendused
Kasutajate koolitus ja testimine20%
 • lõppkasutajate koolitus
 • kliendipoolne tarkvara testimine
LIVE versioon10%
 • testimine
 • paranduste tegimine