logistic

PaperlessLogistics

lahendus hoiab kokku tööjõu-, paberi-, printimise ja arhiivi pidamise kulusid.

Küsi pakkumist

Millist kasu toob PaperlessLogistics ?

Tarneprotsessi haldamine

Halda kaubatarnete protsessi reaalajas, jälgi transpordivahendi asukohta ja tarne olekut.

Tarne elektrooniline kinnitamine ja allkirjastamine Sign on glass

Võimalus saada oma ERP tarne kellaaeg ja kuupäev ning kliendi graafiline allkiri. Asenda paberkandjal kauba saatelehed digitaalsetega.

Elektrooniline arhiiv

Enam ei ole vajadust säilitada ja töödelda paberil olevaid kaubatarneid kinnitavaid dokumente. Elektroonilises arhiivis säilitatakse dokumente 7 aastat ning need on kättesaadavad igal ajal.

Tagastatavate pakendite ja kauba tagastuste arvestust

Teosta tagastatavate pakendite ja kauba tagastuste arvestust.

logistics_devices

Kuidas PaperlessLogistics töötab?

Kauba saatmine Kauba saatja saadab saajale ja transpordi POD mobiilirakendusse digitaalse saatelehe kaupade loeteluga. Kauba tarneprotsess POD rakenduses valitakse marsruut ja vormistatakse tööülesanne. Kauba üleandmine kliendile ja kinnitus vastuvõtmise kohta Kauba saaja annab POD graafilise allkirja, kinnitades sellega kauba vastuvõtmist. POD võimaldab fikseerida tagastatava pakendi ja reklamatsioonid, samuti fotokinnituse tarne kohta. Saatja saab oma ERP tarne oleku ja aja ning lingi, millele vajutamisel avaneb vastava saatelehe kujutis koos kauba saaja graafilise allkirjaga. Allkirjastatud tõestused kauba tarne kohta säilitatakse digiarhiivis ja need on saatja ERP lingi kaudu 24/7 kättesaadavad.

Meie pakkumine

Meie pakume teile loobuda kauba kohaletoimetamise kinnitustest paberil: saada nutitelefoni graafilise allkirjaga elektroonilisi tarnekinnitusi ja säilitada neid 7 aasta jooksul digitaalarhiivis.

PaperlessLogistics juurutus

Juurutamise etappEtapi mahtEtapi sisu
Äriprotsesside analüüs25%
  • intervjuud ärivajaduste kaardistamiseks
  • juurutusplaani koostamine
Protsessi diagramm5%
  • protsessi diagrammi kinnitamine
Liidestus ja lisaarendus40%
  • kliendi ERPi lisaarendused ja liidestus
  • testimine
Kasutajate koolitus20%
  • autojuhtidele kontode loomine ja telefonide jagamine, äppi installeerimine
  • kasutajate koolitus
  • klijendipoolne tarkvara kontrollimine
LIVE minek10%
  • süsteemi toimimise lõppkontroll
  • paranduste tegemine