Docu-EDI

äri automatiseerimise alus

Docu-EDI platvormi abil saate luua kiire ja efektiivsee andmevahetuse oma äripartneritega.

Docu-EDI

äri automatiseerimise alus

Docu-EDI platvormi abil saate luua kiire ja efektiivse andmevahetuse oma äripartneritega.

Miks valida Docu-EDI?

Efektiivsuse tõus

Standartsete dokumentide vahetuse automatiseerimine vähendab rutiinsete tegevuste mahtu ja võimaldab personalil keskenduda reaalse väärtuse loomisel.

Andmete kvaliteedi paranemine

Andmete automaatne vahetus otse infosüsteemide vahel aitab vältida palju vigu mis võivad tekkida nende käsitöötlemisel. Sellisete vigade parandamine tihtipeale toob kaasa suuri lisakulusid. Andmevahetuse üleviimisel Docu-EDI platvormile saab oluliselt tõsta edastatavate andmete kvaliteeti.

Äriprotsesside kiirendamine

Elektroonilisele andmevahetusele üleminekul jõuab oluline äriinfo kiiremini kohale. Selle tulemusena lühenevad äritsüklid ja tõusevad majanduslikud tulemused.

Paindlik liidestus

  • Docu-EDI on universaalne. Te saate vahetada andmeid paljude ERP süsteemide vahel .xml, .csv, .json, .txt ja teistes failiformaatides.

  • Docu-EDI tagab momentaalse ja garnateeritud info edastamist ja kindlat andmetalletust.

  • Teie äripartnerid saaved õigeaegse meeldetuletuse andmete edastamisest.

Automaatne meeldetuletuse saatmine

  • Docu-EDI keskkonnas võib luua mitu erinevat meeldetuletuse sõnumi vormi ja häälestada nende väljasaatmise sätteid.

  • Pärast meeldetuletuste välja saatmist loob Docu-EDI vastava aruande, mida võib kasutada vaidluste lahendamise puhul.

  • Õigeaegselt saadetud meeldetuletused tõstavad maksmise distsipliini ja vähendavad ettevõtte majandustsükli aega.

Automaatne pangamaksete import ja e-arvete saatmine

  • Suurtele ettevõttetele tuleb iga päev palju makseid erinevatelt koostööparnteritelt. Nende maksete käsitsi sissekandmine ja kontroll võtab palju raamatupidajate väärtuslikku aega. Lisandub veel võlgnikele meeldetuletuste laiali saatmine. Docu-EDI abil kantakse enamus pankade makseid ERP süsteemi automaatselt etteantud algorütmi alusel.

  • E-arvete saatmine läbi Docu-EDI vähendab raamatupidajate rutiini, ning tõstab finantsaruandluse täpsust ja ajakohasust, samuti tõstab äritehingute kiirust.

Aitame leida lahendust, mis vastab just Sinu vajadustele

Küsi pakkumist